Billedhugger
GERDA THUNE ANDERSEN

 

UDSTILLINGER

    CV

UDSMYKNINGER

 VÆRKER

UDMÆRKELSER

       HOME

KONTAKT

 

 


Kupler - Dome or Die
2006

Undertitlen på denne serie skulpturer af kupler og hvælv, Kupler- dome or die, parafraserer over den engelske talemåde Do or die og er en kommentar til den værdistrid der eksisterer imellem de tre monoteistiske religioner, Islam, Kristendom og Jødedom, som finder sted i forstærket form netop nu.  

Der er et ensidigt og destruktivt fokus på de forskelle, der skiller os, frem for de ligheder, der forbinder.  Vælger man at lede efter samlingspunkterne, findes der overraskende mange fællestræk i det åndelige værdigrundlag, som vores religiøse og kulturelle arv bygger på, og mange af disse ligheder findes materialiseret i mange forskellige former i arkitektur og kunst.

Kuplen, hvælvet eller domen, som symbol på himmelrummet, er et arkitektonisk fællestræk hos de parter, der strides om at besidde sandheden om livet, Gud og mennesket. I Kupler- dome or die destrueres kuplerne for at vise, at de tre religioner hver især, i deres iver efter at destruere den anden, i virkeligheden ødelægger sig selv. Overfladerne i skulpturerne er enten revnede, ujævne eller forvitrede. De er lavet gennem afstøbninger af mure og vægge i eksisterende huse, som har været udsat for brand eller anden form for nedbrydning.

Skulpturerne er bygget i voks og udstilles som sådan.

Værket er en opfordring til fællesskabet som ideologi, som overlevelsesmetode, og som strategi.

Kupler-dome or die indgik i udstillingen European Reflections på PRO 2006, Charlottenborgs udstillingsbygning.

Værket blev præmieret af Statens Kunstfond.